Blogger Widgets
Jika Anda mempunyai artikel yang ingin dipaparkan di sini beserta dengan nama anda, sila klik button "Share your article/contact us" di bawah. Terima kasih atas perkongsian artikel. Artikel dari anda amat dialu-alukan..

Followers

Follow my status update (Dakwah kerana Allah)

Anda sakit? Ramai yang bergantung pada ubat kimia sehingga merosakkan buah pinggang.. Mengapa tidak dengan herba?? Lawati website perubatan jawi dan thibbun nabawi untuk mendapatkan rawatan tentang penyakit anda 100% tanpa bahan kimia.

Saturday, 7 April 2012

Hukum Menyentuh Alquran Tanpa Wudhu'

HUKUM MENYENTUH ATAU MEMEGANG AL-QUR’AN BAGI ORANG JUNUB, WANITA HAID DAN NIFAS.
Menurut tuan guru kami, pakar tafsir Prof Dr Solah ‘Abd al-Fattah al-Khalidi (Jordan), harus menyentuh al-Quran tanpa wudhu’, bagi wanita haid atau nifas dan orang berjunub, Cuma lebih afdal sekiranya berwudhu’. Ini bermaksud menyentuh al-Quran tanpa wudhu’ tidaklah haram. Antara yang berpendapat demikian ialah segolongan ulama tabi’in al-Hasan al-Basri, Ibn Sirin, al-Imam Dawud al-Zahiri, al-Bukhari dan Ibn Hazm. Al-Shawkani dan Ibn al-Wazir.
1.Tidak ada satupun dalil yang melarang menyentuh atau memegang al-Qur’an bagi orang junub, perempuan haid dan nifas. Allahumma, kecuali mereka yang melarang atau mengharamkan berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla.
“Tidak ada yang menyentuh (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan” [Al-Waqi’ah : 79]
Yang sahih, yang dimaksud oleh ayat di atas ialah : Tidak ada yang dapat menyentuh Al-Qur’an yang ada di Lawh Mahfuz sebagaimana ditegaskan oleh ayat yang sebelumnya (ayat 78) kecuali para Malaikat yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Demikian tafsir dari Ibnu ‘Abbas dan lain-lain sebagaimana telah diterangkan oleh al-Hafiz Ibnu
Kathir dalam tafsirnya. Bukanlah yang dimaksud bahwa tidak boleh menyentuh atau memegang Al-Qur’an kecuali orang yang bersih dari hadats besar dan hadats kecil. Kalau betul demikian maksudnya tentang firman Allah di atas artinya menjadi : Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali mereka yang suci/bersih, yakni dengan bentuk faa’il (subjek/pelaku) bukan maf’ul (objek). Kenyataannya Allah berfirman : Tidak ada yang menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan, yakni dengan bentuk maf’ul (objek) bukan sebagai faa’il (subjek).
2.Mereka yang melarang menyentuh al-Quran tanpa wudhu’ berdalil dengan hadith,
(( لا يمس القرآن إلا طاهر ))
“Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali orang yang suci.”
Hadith Sahih riwayat al-Daraqutni dari jalan ‘Amr bin Hazm. Dan dari jalan Hakim bin Hizaam diriwayatkan oleh Daraquthni, al-Hakim, al-Tabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir dan Mu’jam Awsat dan lain-lain. Dan dari jalan Ibnu ‘Umar diriwayatkan oleh Daraqutni dan lain-lain. Dan dari jalan ‘Uthman bin Abil ‘Aash diriwayatkan oleh Tabarani di Mu’jam Kabir dan lain-lain. [1]
Yang sahih, maksud hadith di atas ialah : Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali orang mu’min yang suci, karena orang mu’min itu suci tidak najis sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya orang mu’min itu tidak najis”. Berkata al-Albani dalam Tamam al-Minnah (ms 107), yang dimaksudkan ialah jangan membiarkan musyrik menyentuhnya.
Sahih riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah, ia berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjumpaiku di salah satu jalan dari jalan-jalan yang ada di Madinah, sedangkan aku dalam keadaan junub, lalu aku menyingkir pergi dan segera aku mandi kemudian aku datang (menemui baginda), lalu baginda bersabda, “Kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah?” Jawabku, “Aku tadi dalam keadaan junub, maka aku tidak suka duduk bersamamu dalam keadaan tidak bersih (suci)”. Maka beliau bersabda, “Subhanallah! Sesungguhnya orang mu’min itu tidak najis” (Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, “Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis”).
Bukanlah yang dimaksud dengan orang yang suci ialah suci dari hadats besar dan hadats kecil, kerana lafaz taahir dalam hadits di atas ialah satu lafadz yang mempunyai beberapa arti (musytarak) yaitu : Suci dari hadats besar, suci dari hadats kecil dan suci yang bererti orang mu’min. untuk menentukan salah satu dari tiga macam arti thaahir diatas harus ada qarinah (tanda dan alamat) yang membawa dan menentukan salah satunya. Apakah erti thaahir di atas maksudnya bersih dan hadats besar atau bersih dari hadats kecil atau mu’min?.

Untuk yang pertama dan kedua iaitu bersih dari hadath besar dan hadath kecil tidak ada satupun qarinah yang menetapkannya. [2]. Sedangkan untuk yang ketiga iaitu orang mu’min telah datang qarinah dari hadith sahih di atas iaitu sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya orang mu’min itu tidak najis”, Yakni orang mu’min itu suci, karena najis lawan dari suci, ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menafikan (meniadakan) kenajisan bagi orang-orang yang beriman (mu’minun), maka mafhumnya bahwa orang-orang yang beriman itu suci. Istimewa apabila kita melihat kepada sebab-sebab Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam (sabab wurudil hadith) bahawa orang mu’min itu tidak najis, yaitu kejadian pada diri Abu Hurairah yang sedang janabah dan tidak mau duduk bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan anggapan bahwa dia sedang tidak suci!? Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalahkan anggapan tersebut dengan sabdanya : “Subhaanallah, sesungguhnya orang mu’min itu tidak najis.”
[Dari buku Tiga Hukum Bagi Perempuan Haid Dan Junub (Menyentuh/Memegang Al-Quran; Membacanya Dan Tinggal Atau Diam Di Masjid, Penulis Abdul Hakim bin Amir Abdat, Penerbit Darul Qolam]
_________
Footnotes
[1]. Irwaa-ul Ghalil no. 122 oleh al-Imam Al-Albani. Beliau telah mentakhrij hadith di atas dan menyatakannya sahih. [2]. Kerana tidak datang satupun dalil yang melarang menyentuh atau memegang Al-Qur’an bagi orang yang junub, perempuan haid dan nifas.
Oleh
Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat (diedit oleh Hareez Faqiir Ust Abu ‘Azzam)
Dapatkan info agama di facebook anda. Follow me (Niat kerana Allah)

No comments:

Post a Comment

kongsi artikel anda di sini dengan cara mudah dan cepat

Thank you if you like!!